Thông báo về việc trở lại trường học tập đối với học sinh khối 9 và 12 trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc trở lại trường học tập đối với học sinh khối 9 và khối 12. 

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Công văn số 3428/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị tổ chức học tập trực tiếp trở lại tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc trở lại trường học tập đối với học sinh khối 9 và 12 từ ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn