Thông báo về việc tuyển thành viên câu lạc bộ đặc thù học kỳ 1 năm học 2020-2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến học sinh về việc tuyển thành viên các câu lạc bộ đặc thù học kỳ 1, năm học 2020-2021, với thông tin cụ thể như sau: 

1. Lịch trình tuyển:

     - Từ ngày 18/6 đến 21/6: mở đơn đăng ký dự tuyển các CLB đặc thù

     - Từ ngày 22/6 đến 25/6: các CLB đặc thù tổ chức tuyển chọn thành viên tại trường.

2. Cách thức đăng ký:

       Học sinh xem thông tin chi tiết các CLB đặc thù, yêu cầu ứng tuyển và link đăng ký ứng tuyển theo danh sách dưới đây:

STT

Câu lạc bộ

Link đăng kí

Dành cho học sinh từ khối 6 đến khối 11

1

CLB Hợp xướng

https://bit.ly/ungtuyenclbhopxuongNH2020-2021 

Dành cho học sinh từ khối 7 đến khối 11

1

CLB Truyền thông

https://bit.ly/ungtuyenbantruyenthong2020-2021 

Dành cho học sinh từ khối 8 đến khối 11

1

CLB Glee

bit.ly/gleecast2021

2

CLB MUN

https://bit.ly/ungtuyenclbMUN2020-2021

3

CLB Đại sứ

https://bit.ly/ungtuyenclbdaisu2020-2021

4

CLB Phát thanh

https://bit.ly/ungtuyenclbphathanh2020-2021

5

CLB Sự kiện

https://bit.ly/ungtuyenclbsukien2020-2021

6

CLB Thư viện

https://bit.ly/ungtuyenclbthuvien2020-2021

Dành cho học sinh từ khối 9 đến khối 11

1

Ban Nội dung Kỷ Yếu

https://bit.ly/ungtuyenbannoidungkyyeu2020-2021

2

Ban Thiết kế Kỷ Yếu

https://bit.ly/ungtuyenbanthietkekyyeu2020-2021

3

CLB Vẽ Manga

https://bit.ly/ungtuyenclbmanga2020-2021

 

Lưu ý: Đối với CLB thông thường, học sinh sẽ đăng ký vào tháng 7 khi có thông báo từ nhà trường.

Học sinh có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

BỘ PHẬN CÔNG TÁC HỌC SINH

Thầy An hoặc Thầy Lộc, phòng A.104, số điện thoại: 54110040 - Máy lẻ 409

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn