[Năm học 2017-2018] Thực đơn tuần 26 (từ 22.01.2018 đến 28.01.2018)

Tuân26

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn