Trường Đinh Thiện Lý ký kết biên bản ghi nhớ với trường Dosun, Hàn Quốc

Ngày 7/1, đại diện Ban giám hiệu trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý và trường THPT Dosun, Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường trao đổi hoạt động văn hóa và giáo dục giữa hai trường.

 Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai trường thống nhất triển khai thực hiện các nội dung bao gồm: xúc tiến thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa; phối hợp triển khai các chương trình giao lưu về giáo dục, học thuật; hỗ trợ các chương trình trao đổi, bao gồm cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giữa hai trường; tổ chức các chương trình, hoạt động khác để phát triển mối quan hệ song phương. 

Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý và trường THPT Dosun có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự hợp tác giữa hai trường trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, giáo dục, góp phần vào việc xây dựng hai trường ngày càng phát triển.

IMG 0219

IMG 0236

IMG 0244

 

IMG 0260

 

IMG 0271IMG 0255

 

IMG 0316

IMG 0309

IMG 0323

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn