Trường Đinh Thiện Lý tổ chức họp cha mẹ học sinh lần 2

Sáng ngày 11/1, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức họp cha mẹ học sinh lần 2, năm học 2019 – 2020 nhằm thông tin đến cha mẹ học sinh kết quả học tập và hạnh kiểm học kỳ I của học sinh. Đồng thời triển khai phương hướng hoạt động giáo dục trong học kỳ II của nhà trường.

 

Tại các lớp học, giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo chung về các hoạt động của nhà trường, kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh, những thành tích nổi bật trong các hoạt động phong trào của lớp, mục tiêu và phương hướng hoạt động học kỳ II. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã ghi nhận ý kiến đóng góp từ ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường, cấp lớp.

IMG 4438

IMG 4433

IMG 4432

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn