Trường Đinh Thiện Lý giảng dạy chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Chương trình giáo dục của nhà trường được tổ chức theo hướng mở rộng, nâng cao kiến thức học thuật (Extended Program); đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng (Core Program) và tăng cường giáo dục phẩm chất cho học sinh (Developed Program)

tong quan chuong trinh

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn