Tuyển dụng

Để chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển một số giáo viên tham gia giảng dạy cho các bộ môn Ngữ văn, Sinh học, Tin học với chi tiết như dưới đây.

Trong năm học 2021 - 2022, nhà trường cần tuyển giáo viên để bồi dưỡng cũng như tham gia giảng dạy, từ đó có thể phát triển hơn nữa đội ngũ cốt cán của LSTS.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên phụ trách hoạt động học sinh với các thông tin như sau: 

Để chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển một số giáo viên tham gia giảng dạy cho các bộ môn Tin học, Toán học, và Thể dục với chi tiết như dưới đây.

Trong năm học 2021 - 2022, nhà trường cần tuyển giáo viên để bồi dưỡng cũng như tham gia giảng dạy, từ đó có thể phát triển hơn nữa đội ngũ cốt cán của LSTS.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về Ngày hội Mở dành cho ứng viên có nhu cầu tìm hiểu về trường, cũng như ứng viên ứng tuyển vào các vị trí Giáo viên của trường trong năm học 2021 - 2022.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Y tế với các thông tin như sau: 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Thư ký BP. Cơ sở vật chất với các thông tin như sau: 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển nhân viên Văn thư lưu trữ với các thông tin như sau: 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM với các thông tin như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn