Tuyển dụng

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Y tế với các thông tin như sau: 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Thư ký BP. Cơ sở vật chất với các thông tin như sau: 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển nhân viên Văn thư lưu trữ với các thông tin như sau: 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÓM TRƯỞNG GIÁM THỊ với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển CHUYÊN VIÊN THAM VẤN TÂM LÝ với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị nhân sự cho năm học mới 2020-2021, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Giáo viên các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Tin học, Giáo dục công dân, Địa lý. Thông tin cụ thể như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG HỌC SINH với các thông tin như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA với các thông tin như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn