Tuyển dụng

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Nhân sự với các thông tin như sau: 

Trong năm học 2022 - 2023, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển một số giáo viên tham gia giảng dạy cho các bộ môn Tin học, Toán học, Vật Lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Thể dục, và Giáo dục Công dân. 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về Ngày hội Mở dành cho ứng viên có nhu cầu tìm hiểu về trường, cũng như ứng viên ứng tuyển vào các vị trí Giáo viên của trường trong năm học 2022 - 2023. 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên y tế với các thông tin như sau: 

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Quản lý Thiết bị Thực hành Thí nghiệm (Hợp đồng dịch vụ 6 tháng) với các thông tin như sau: 

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển hai cơ sở của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm 2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí TRƯỞNG BỘ PHẬN CÔNG TÁC HỌC SINH với các thông tin như sau: 

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển hai cơ sở của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm 2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí NHÂN VIÊN HỌC VỤ với các thông tin như sau: 

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển hai cơ sở của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm 2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÀO TẠO với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm học 2021-2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí NHÂN VIÊN THAM VẤN với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển hai cơ sở của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm 2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí NHÓM TRƯỞNG HỌC VỤ với các thông tin như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn