Tuyển dụng

Do nhu cầu nhân lực cho Cở sở mới, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Tổ trưởng bảo trì sửa chữa với các thông tin như sau: 

Do nhu cầu nhân lực cho Cở sở mới, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Tổ Phó chuyên môn với các thông tin như sau: 

Do nhu cầu nhân lực cho Cở sở mới, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển nhân viên Văn thư lưu trữ với các thông tin như sau:

Do nhu cầu nhân lực cho Cở sở mới, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển nhân viên Tạp vụ với các thông tin như sau:

Do nhu cầu nhân lực cho Cở sở mới, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển nhân viên Quản lý tài sản với các thông tin như sau:

Do nhu cầu nhân lực cho Cở sở mới, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển nhân viên Truyền thông-PR với các thông tin như sau: 

Lawrence S. Ting would is hiring the English translator and interpreter as follows: 

Do nhu cầu nhân lực cho Cở sở mới, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển nhân viên Kế toán với các thông tin như sau:

Do nhu cầu nhân lực cho Cở sở mới, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển nhân viên Bảo trì với các thông tin như sau:  

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Nhân sự với các thông tin như sau: 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn