Tuyển dụng

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên Quản lý Thiết bị Thực hành Thí nghiệm (Hợp đồng dịch vụ 6 tháng) với các thông tin như sau: 

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển hai cơ sở của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm 2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí TRƯỞNG BỘ PHẬN CÔNG TÁC HỌC SINH với các thông tin như sau: 

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển hai cơ sở của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm 2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí NHÂN VIÊN HỌC VỤ với các thông tin như sau: 

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển hai cơ sở của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm 2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÀO TẠO với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm học 2021-2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí NHÂN VIÊN THAM VẤN với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch hoạt động và phát triển hai cơ sở của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trong năm 2022, nhà trường đang cần tuyển vị trí NHÓM TRƯỞNG HỌC VỤ với các thông tin như sau:

Để chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển một số giáo viên tham gia giảng dạy cho các bộ môn Ngữ văn, Sinh học, Tin học với chi tiết như dưới đây.

Trong năm học 2021 - 2022, nhà trường cần tuyển giáo viên để bồi dưỡng cũng như tham gia giảng dạy, từ đó có thể phát triển hơn nữa đội ngũ cốt cán của LSTS.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển Nhân viên phụ trách hoạt động học sinh với các thông tin như sau: 

Để chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý cần tuyển một số giáo viên tham gia giảng dạy cho các bộ môn Tin học, Toán học, và Thể dục với chi tiết như dưới đây.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn