Tuyển sinh 2019-2020

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến học lớp 7, 8, 9, 11 trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 tại trường Đinh Thiện Lý.

Chương trình học bổng hiếu học Lawrence S. Ting dành cho học sinh trên toàn quốc tham gia dự tuyển vào lớp 6, 10 trường Đinh Thiện Lý năm học 2019-2020.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2019-2020 dành cho Quý Phụ huynh.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 như sau:

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo chủ trương tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn