Thông báo về chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2020 - 2021 dành cho Quý Phụ huynh.

 

Tham gia chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý, Qúy Phụ huynh sẽ hiểu rõ về định hướng giáo dục, chương trình giáo dục và phương pháp giáo dục của nhà trường. Qúy Phụ huynh được tham quan các phòng học, phòng chức năng và toàn bộ cơ sở vật chất trong thiết bị phục vụ học tập và rèn luyện của học sinh. Bên cạnh đó, toàn bộ các vấn đề Qúy Phụ huynh quan tâm sẽ được Ban Tuyển sinh giải đáp trực tiếp ngay trong chương trình.

Chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý được tổ chức hoàn toàn miễn phí và trong 03 thời điểm như sau:

- Đợt 1: Ngày 25/03/2020 (14h00 - 16h20)

- Đợt 2: Ngày 28/04/2020 (8h00 - 10h20)

- Đợt 3: Ngày 08/05/2020 (8h00 - 10h20)

Qúy Phụ huynh quan tâm có thể đăng ký tham gia 1 trong 3 buổi nêu trên và theo 1 trong các hình thức sau đây:

* Đăng ký trực tiếp tại phòng A.102 trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

* Đăng ký qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Đăng ký qua số điện thoại: (028) 54110040 - Máy lẻ 108 hoặc 304

Lưu ý:

* Qúy Phụ huynh có thể đăng ký cho học sinh đi kèm

* Để công tác tổ chức được thuận lợi, Ban tổ chức sẽ nhận thông tin đăng ký và xác nhận qua email/điện thoại cho Qúy Phụ huynh từ ngày nhận được thông tin đăng ký cho đến trước 10 ngày diễn ra chương trình. Chương trình có thể ngưng nhận đăng ký khi đủ số lượng Phụ huynh và học sinh tham gia mỗi đợt.

Qúy Phụ huynh cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

BAN TUYỂN SINH

Số điện thoại: 54110040 - Máy lẻ 108 hoặc 304

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn