Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
12/2021/TT-BGDĐT 05/04/2021

Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020

Ban hành Quy chế thi tôt nghiệp Trung học phổ thông

14/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020

Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

12/2020/TT-BGDĐT 22/05/2020

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020

Thông tư này hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

10/2020/TT-BGDĐT 14/05/2020

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

09/2020/TT-BGDĐT 07/05/2020

Ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn