Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
25/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

24/2019/TT-BGDĐT 26/12/2019

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

23/2019/TT-BGDĐT 25/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài

130/GDĐT-VP 16/01/2019

Quy định tiếp đón các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, giảng dạy, thực tập, học tập và ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.

1744/GDĐT-VP 28/05/2018

Quy định việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường.

3364/GDĐT-VP 23/09/2014

Quy định việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường.

1506/QĐ-BGDĐT 31/05/2019

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục

07/2019/TT-BGDĐT 02/05/2019

Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú (cấp huyện và cấp tỉnh); trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019

Thông tư này quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

04/2019/TT-BGDĐT 05/04/2019

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn