Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
34/2018/TT-BGDĐT 28/12/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

33/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018

Thông tư này hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học

32/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục phổ thông

31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018

Thông tư này quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

30/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018

Thông tư này Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

29/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018

Thông tư này quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

26/2018/TT-BGDĐT 08/11/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

25/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục để thu thập thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục và tổng hợp các thông tin thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực.

23/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018

Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn