Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
26/2018/TT-BGDĐT 08/11/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

25/2018/TT-BGDĐT 08/10/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục để thu thập thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục và tổng hợp các thông tin thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực.

23/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018

Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

22/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018

Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

06/VBHN-BGDĐT 18/06/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn