Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
22/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018

Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

06/VBHN-BGDĐT 18/06/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

05/VBHN-BGDĐT 08/06/2018

Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

1737/CT-BGDĐT 07/05/2018

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

04/VBHN-BGDĐT 04/05/2018

Văn bản ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

02/VBHN-BGDĐT 04/05/2018

Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn