Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
12/2018/TT-BGDĐT 16/04/2018

thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

11/2018/TT-BGDĐT 06/04/2018

Thông tư quy định tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục

10/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018

Thông tư quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

09/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018

Thông tư quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ

08/2018/TT-BGDĐT 12/03/2018

Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

07/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư quy định việc sửa đổi tên và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT

06/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014

04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT

01/VBHN-BGDĐT 08/01/2018

Quyết định quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn