Văn bản giáo dục

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
05/VBHN-BGDĐT 08/06/2018

Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

1737/CT-BGDĐT 07/05/2018

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

04/VBHN-BGDĐT 04/05/2018

Văn bản ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

02/VBHN-BGDĐT 04/05/2018

Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

12/2018/TT-BGDĐT 16/04/2018

thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

11/2018/TT-BGDĐT 06/04/2018

Thông tư quy định tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục

10/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018

Thông tư quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

09/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018

Thông tư quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ

08/2018/TT-BGDĐT 12/03/2018

Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

07/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư quy định việc sửa đổi tên và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn