Văn Bản Khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
03/VBHN-BGDĐT 31/03/2020

Hợp nhất thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

62/2020/NĐ-CP 01/06/2020

Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.

61/2020/NĐ-CP 29/05/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ -CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

58/2020/NĐ-CP 27/05/2020

Nghị định này quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

53/2020/NĐ-CP 05/05/2020

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

49/2020/NĐ-CP 17/04/2020

Quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

47/2020/NĐ-CP 09/04/2020

Nghị định này quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

45/2020/NĐ-CP 08/04/2020

Nghị định này quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

26/2020/NĐ-CP 28/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

19/CT-TTg 24/04/2020

Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn