Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
809/QĐ-TTg 10/06/2020

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

774/QĐ-TTg 05/06/2020

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

954/2020/UBTVQH14 02/06/2020

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

36/2020/NĐ-CP 24/03/2020

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

32/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

31/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 115/2013/nđ-cp ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định này quy định về công tác văn thư

28/2020/NĐ-CP 03/01/2020

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

26/2020/NĐ-CP 28/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

25/2020/NĐ-CP 28/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn