Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

08/2020/NĐ-CP 08/01/2020

Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

447/QĐ-TTg 01/04/2020

Về việc công bố dịch COVID-19

16/CT-TTg 31/03/2020

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

15/CT-TTg 27/03/2020

Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

07/2020/QĐ-TTg 25/02/2020

Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

10/CT-TTg 25/02/2020

Đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19

19/2020/NĐ-CP 12/02/2020

Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

16/2020/NĐ-CP 03/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam về việc nhập, trở lại, thôi, tước quốc tịch Việt Nam; hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; thông báo kết quả giải quyết các việc về quốc tịch; đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về quốc tịch.

15/2020/NĐ-CP 03/02/2020

Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn