Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020

Nghị định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

40/2019/NĐ-CP 13/05/2019

Hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

38/2019/NĐ-CP 09/05/2019

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động

32/2019/NĐ-CP 10/04/2019

Nghị định này quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

15/2019/NĐ-CP 01/02/2019

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

14/2019/QĐ-TTg 13/03/2019

Quyết định này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

13/2019/QĐ-TTg 27/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

24/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

157/2018/NĐ-CP 16/11/2018

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

153/2018/NĐ-CP 11/07/2018

Nghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn