Thứ tư, 08 Tháng 1 2020 10:19

08/2020/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

Đọc 87 thời gian Cập nhật Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 10:24

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 447/QĐ-TTg 24/2020/NĐ-CP »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn