Print trang này
Thứ sáu, 24 Tháng 1 2020 13:39

14/2020/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Đọc 96 thời gian