Thứ năm, 05 Tháng 3 2020 08:23

30/2020/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định về công tác văn thư

Đọc 105 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 28/2020/NĐ-CP 31/2020/NĐ-CP »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn