Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 00:00

32/2019/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Đọc 175 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 15/2019/NĐ-CP 38/2019/NĐ-CP »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn