Print trang này
Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 00:00

38/2019/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động

Đọc 194 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý