Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 14:38

447/QĐ-TTg

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Về việc công bố dịch COVID-19

Đọc 110 thời gian
Xem thêm trong thể loại này: « 16/CT-TTg 08/2020/NĐ-CP »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn