Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 11:46

62/2020/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.

Đọc 69 thời gian Cập nhật Thứ ba, 22 Tháng 9 2020 11:13

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 03/VBHN-BGDĐT 256/2016/TT-BTC »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn