Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020 11:35

774/QĐ-TTg

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Đọc 66 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 954/2020/UBTVQH14 809/QĐ-TTg »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn