Thứ tư, 10 Tháng 6 2020 11:36

809/QĐ-TTg

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đọc 66 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 774/QĐ-TTg 19/CT-TTg »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn