Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 11:34

954/2020/UBTVQH14

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Đọc 48 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 36/2020/NĐ-CP 774/QĐ-TTg »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn