Print trang này
Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 11:34

954/2020/UBTVQH14

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Đọc 66 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý