Văn bản nhà trường
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
116/QĐ-THCSTHPTĐTL 17/10/2019

Bộ quy tắc ứng xử của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn