Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
12/2021/TT-BGDĐT 05/04/2021

Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

03/VBHN-BGDĐT 31/03/2020

Hợp nhất thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

62/2020/NĐ-CP 01/06/2020

Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.

61/2020/NĐ-CP 29/05/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ -CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

58/2020/NĐ-CP 27/05/2020

Nghị định này quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

53/2020/NĐ-CP 05/05/2020

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

49/2020/NĐ-CP 17/04/2020

Quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn