Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020

Nghị định này quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

45/2020/NĐ-CP 08/04/2020

Nghị định này quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

26/2020/NĐ-CP 28/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

19/CT-TTg 24/04/2020

Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

809/QĐ-TTg 10/06/2020

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

774/QĐ-TTg 05/06/2020

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

954/2020/UBTVQH14 02/06/2020

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020

Ban hành Quy chế thi tôt nghiệp Trung học phổ thông

14/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020

Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

12/2020/TT-BGDĐT 22/05/2020

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn