Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
30/2013/QH13 16/09/2013

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

44/2009/QH12 25/11/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục

38/2005/QH11 14/06/2005

Luật giáo dục 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn