Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
31/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 115/2013/nđ-cp ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định này quy định về công tác văn thư

28/2020/NĐ-CP 03/01/2020

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

26/2020/NĐ-CP 28/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

25/2020/NĐ-CP 28/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

24/2020/NĐ-CP 24/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

08/2020/NĐ-CP 08/01/2020

Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

36/2020/NĐ-CP 24/03/2020

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

32/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

31/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 115/2013/nđ-cp ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn