Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
07/2020/QĐ-TTg 25/02/2020

Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

10/CT-TTg 25/02/2020

Đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19

03/2020/TT-BGDĐT 20/02/2020

Thông tư này quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

02/2020/TT-BGDĐT 05/02/2020

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

01/2020/TT-BGDĐT 30/01/2020

Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

27/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019

Thông tư này quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.

26/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019

Thông tư này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

25/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

24/2019/TT-BGDĐT 26/12/2019

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

23/2019/TT-BGDĐT 25/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn