Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020

Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

16/2020/NĐ-CP 03/02/2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam về việc nhập, trở lại, thôi, tước quốc tịch Việt Nam; hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; thông báo kết quả giải quyết các việc về quốc tịch; đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về quốc tịch.

15/2020/NĐ-CP 03/02/2020

Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

14/2020/NĐ-CP 24/01/2020

Nghị định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

55/2019/QH16 26/11/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

53/2019/QH14 26/11/2019

Luật lực lượng dự bị động viên

52/2019/QH14 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

49/2019/QH14 22/11/2019

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

48/2019/QH14 22/11/2019

Luật dân quân tự vệ

47/2019/QH14 22/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn