Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
46/2019/QH14 21/11/2019

Luật thư viện

45/2019/QH14 20/11/2019

Bộ luật lao động

44/2019/QH14 14/06/2019

Luật phòng chống tác hại của rượu bia

43/2019/QH14 14/06/2019

Luật giáo dục 2019

39/2019/QH14 13/06/2019

Luật đầu tư công

130/GDĐT-VP 16/01/2019

Quy định tiếp đón các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, giảng dạy, thực tập, học tập và ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.

1744/GDĐT-VP 28/05/2018

Quy định việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường.

3364/GDĐT-VP 23/09/2014

Quy định việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường.

1506/QĐ-BGDĐT 31/05/2019

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục

07/2019/TT-BGDĐT 02/05/2019

Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú (cấp huyện và cấp tỉnh); trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn